Harita çalışmaları tamamlanmış alanların içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerinin yönetmeliklere uygun şekilde projelendirilmesi, teknik şartnamelerinin hazırlanması, keşif ve metrajların çıkarılması hizmetleri inşaat ve çevre mühendisleri kadromuzla yapılmaktadır.