Yapılan İçmesuyu Projeleri genel olarak; Şebeke, Depo, İsale Hatları, İçmesuyu Pompa İstasyonları, Terfi Hatları, Kaptajlar, Derin Kuyular, Gölet veya Barajdan Su Alma Yapıları vs. ile yapılan çalışmalara ait metraj ve maliyetlerin çıkarılması işlerini kapsamaktadır. 

Bu kapsamda gerekli olan harita ve jeoteknik (sondaj) çalışmaları da yapılmaktadır.Akova Altyapı, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte İçmesuyu projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.