Yapılan Kanalizasyon (Atıksu) Projeleri genel olarak; Şebeke, Toplayıcılar,Kollektör,Deşarj ve Geçici Deşarj Hatları,Kanalizasyon (Pissu) Terfi İstasyonları,Terfi Hatları vs ile yapılan çalışmalara ait metraj ve maliyetlerinin çıkarılması işlerini kapsamaktadır.

Ayrıca, Kanalizasyon (Atıksu) Projeleri kapsamında gerekli harita ve jeoteknik (sondaj) çalışmaları da yapılmaktadır. 

Bu kapsamda gerekli olan harita ve jeoteknik (sondaj) çalışmaları da yapılmaktadır.

Akova Altyapı, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte İçmesuyu projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.